Høy aktivitet i hyttemarkedet

Hytte ved sjøen

Sommeren er snart over, og hyttesesongen for sjøhytter er snart over. For fjellhytter varsler meglerne at det kan bli høy aktivitet og salgsrekorder.

De siste årene har det kommet ulike rapporter fra meglere fra forskjellige regioner i landet. Mye tyder på at den høye aktiviteten i hyttemarkedet først og fremst bidrar til høyere priser på de mest populære destinasjonene. Meglere fra Norefjell, Geilo og Trysil melder om god interesse, mens mindre steder har mer variabel interesse. Her er det store variasjoner mellom disse gruppene, men det er et trekk som har blitt tydeligere de senere årene.

Sjøhytter i populære områder langs sjøen i nærheten av de store byene har også hatt en solid prisutvikling den senere tiden. Det er også en tendens av disse hyttene brukes mer enn tidligere.

Det nærmer seg også sesongen for fjellhytter, og flere meglere rapporterer forventning om god aktivitet allerede på høsten. Det kan tyde på en vinter med salgsrekorder på flere populære destinasjoner.

 

Har du interesse for hytte og hytteliv? Følg oss på Facebook