Logg inn

eller

Logg inn med Google
Logg inn med Facebook
Glemt passord?
Har du ikke en konto? Registrer deg
Reistrer deg

Her kan du registrere en bruker. Når brukeren er opprettet kan du velge om du vil være registrert som privatperson eller opprette en bedriftskonto.

eller

Gå videre med Google
Gå videre med Facebook
Har du allerede en konto? Logg inn

Velghytte.no © 2022

x

Vilkår

Velghytte.no er levert av Aeto AS ("Selskapet"), org.nr. 921 660 790.  Nedenfor beskrives betingelser og vilkår som gjelder for de funksjoner og tjenester som tilbys bruker(e) («Bruker») på disse nettsidene. Disse vilkår og betingelser gjelder funksjoner og tjenester på disse nettsidene. Selskapet forbeholder seg retten til å endre, redigere, legge til eller fjerne hele eller deler av disse vilkårene når som helst og uten reservasjon.

Rettigheter 

Innhold, layout, aggregerte data og annet innhold på disse nettsidene er beskyttet av Åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering og annen utnyttelse ut over det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Selskapet.  Systematisk kopiering, med eller uten bruk av automatiserte tjenester, er ikke tillat uten eksplisitt samtykke.  

Innsending av innhold

Innsender er ansvarlig for innhold som legges inn eller sendes inn til nettstedet. Innsender står ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger, og ha fulle rettigheter til innhold som sendes eller legges inn. Det er ikke lov med rasistiske, pornografiske eller på annen måte ulovlige eller krenkende opplysninger. Personhets, ærekrenkelser, injurier eller konfidensiell informasjon skal heller ikke sendes eller legges inn.

Selskapet forbeholder seg retten til å publisere innhold som er lagt inn på eller sendt inn til tjenesten. Ved å sende eller legge inn innhold gir du Selskapet evigvarende, vederlagsfri rett til å benytte innholdet. For noen typer innhold kan bruker kreve av innhold trekkes tilbake. Selskapet skal da varsles skriftlig om dette.

Facebook-tilkobling

Selskapets tjeneste inneholder en kobling til Facebook-api, der noe informasjon hentes ut direkte fra Brukerens Facebook-konto. Selskapet forbeholder seg retten til å lagre dette innholdet i den grad det er nødvendig for å utføre nettsidens funksjoner.  Dersom Brukeren velger å avslutte Facebook-tilkoblingen vil informasjonen slettes fra Selskapets systemer.

Personvern

Informasjon om besøk på våre nettsider blir logget anonymt. Loggen inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger, men benyttes til statistikk som hjelper oss i arbeidet med å gjøre vårt nettsted funksjonelt og brukervennlig. Til formålet benyttes informasjonskapsler ("cookies") og scripts fra blant annet måleverktøyet Google Analytics. Du kan lese vårpersonvernerklæringfor mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Selskapet er en tjeneste som gir veiledende informasjon om blant annet valg av hyttefelt og ferdighytte. Opplysningene og grunnlaget for dette kan være mangelfulle eller inneholde feil. Selskapet frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar som følge av valg av område eller leverandør basert på Selskapets tjenester. Brukeren står selv ansvarlig for å kontrollere vesentlige opplysninger som er avgjørende for valg av leverandør eller område.

Overdragelse

Selskapet kan overdra avtale med brukere til tredjepart uten å innhente brukerens forutgående samtykke i forbindelse med eksempelvis fusjon eller overdragelse som omfatter Selskapet eller Tjenesten.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Endringer

Selskapet forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider. Dersom endringene etter Selskapets vurdering innebærer en vesentlig endring av brukeres rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på nettstedet 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette å bruke tjenesten godtar du de oppdaterte reglene.